Skip to main content

21st Century Skills

oftewel 21ste eeuw vaardigheden

De manier waarop organisaties werken is aan het veranderen. Onder invloed van o.a. internet, @nders werken en verlengde duurzaamheid van de arbeidskrachten is er behoefte ontstaan aan een andere manier van werken: denk-werk i.p.v. doe-werk. En dat vereist heel andere competenties: 21ste eeuw vaardigheden

Oude banen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan

Als we de internationaal erkende en gerespecteerde knappe koppen mogen geloven, dan zal naar verwachting de helft van onze banen gaan verdwijnen. Gelukkig ontstaan er ook volop nieuwe banen. Welke dat zijn? Dat weten we (voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid!) nog niet.

Inmiddels is al wel bekend dat men er op voorbereid moet zijn. Een voorbereide professional is iemand die:

  • een hoge ontwikkeling heeft van emotionele intelligentie
  • mentaal stabiel is
  • in staat is om zichzelf meerdere keren opnieuw uit te vinden

Niet klaar met, maar klaar voor ontwikkeling

De vraag is dus niet langer wanneer iemand klaar is met de ontwikkeling, maar wanneer iemand klaar is vóór de ontwikkeling. Waar scholing vroeger de het startpunt was voor het werkende leven, is nu het werkende leven het startpunt voor de scholing in 21ste eeuw vaardigheden.

’21ste eeuw vaardigheden’ zijn specifieke competenties die een professional nodig heeft om zich aan te kunnen passen aan de huidige en aanstaande veranderingen binnen de arbeidsmarkt.

Omdat al wél bekend is dat heel veel banen de komende decennia gaan verdwijnen, maar nog niet bekend is welke banen daar voor in de plek gaan terugkomen, is het van belang dat de professional generiek en all round is ontwikkeld. Zo is de kans dat een professional is voorbereid op zo’n nieuwe baan het grootst.

Vanuit het internationale speelveld zijn de 21ste eeuw vaardigheden ingedeeld in 4 clusters van vaardigheden. Dit zijn:

Intrapersoonlijke vaardigheden stellen professionals in staat om verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Daarbij vormt niet alleen de methode waarop zijn nieuwe dingen leren centraal, maar wordt ook aandacht besteed aan het vermogen om doelen te stellen om een pad naar dit doel toe uit te stippelen. Daarnaast speelt het zien van kansen en het grijpen van die kansen (=ondernemend vermogen) en belangrijke rol bij het ontwikkelen van 21ste eeuw vaardigheden.

Bij interpersoonlijke vaardigheden staat interactie met andere mensen en met andere culturen centraal.  Natuurlijk gaat het dan om communicatie in de meest brede zin des woords, maar ook over de samenwerking in al dan niet zelfsturend teamverband, en sociale & culturele vaardigheden (in uiteenlopende situaties kunnen samenleven, leren en werken met mensen met verschillende achtergrond).

Digitale vaardigheden zorgen op meerdere vlakken voor meer efficiency en effectiviteit in het werk. Ten eerste kunnen professionals met digitale vaardigheden goed met computers en andere digitale hulpmiddelen omgaan. Ten tweede beschikken zij over media- wijsheid zodat zij bewust kunnen omgaan met zaken als digitale privacy, veiligheid en maatschappelijke normen en waarden. Ten derde bedenken professionals hoe zij dankzij het gebruik maken van digitale middelen hun werk naar een hoger niveau kunnen tillen.

Denkvaardigheden helpen professionals bij de omschakeling van ‘doe-werk’ naar ‘denk-werk’. Professionals die denkvaardigheden hebben ontwikkeld, hebben geleerd om creatief te denken, om te denken in oplossingen in plaats van in problemen en zijn in staat om kritisch na te denken over een bepaalde situatie, een voorstel of een advies.

Aan de slag om deze 21ste eeuw vaardigheden te leren? Dat kan! E-ZY Learning heeft een uitgekiend curriculum samengesteld waarbinnen deze professionele competenties worden aangeleerd: Efficiënt, effectief, meetbaar en duurzaam.

Bekijk de trainingen.