Skip to main content
Onze oplossingen maken iedereen slimmer

Hoe kan ik slim en snel noodzakelijke kennis en (werk)instructies overdragen aan al mijn medewerkers?

Als me dat niet lukt leidt dit tot:

 • Productieverlies

 • Tijdverlies bij onboarding/inwerken

 • Onveilige situaties

 • Fouten op het gebied van Privacywetgeving

 • Grensoverschrijdend gedrag

 • Niet voldoen aan Arbo wetgeving

Onze oplossing?

Een app die nét even anders is. Met de focus op leergemak en leerrendement, maar ook aantrekkelijk is en uitnodigt om te leren.

“Leergemak en leerrendement” zijn niet zomaar kreten. De E-ZY Learning oplossing is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek én is bewezen succesvol.
De uitgangspunten van de E-ZY oplossing zijn een combinatie van didactiek en techniek.

Bekijk de uitleg.

Meer uitleg

Kleine porties

Er is een maximum hoeveelheid kennis die je in één keer tot je kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan het leren van een vreemde taal. Je bouwde je woordenschat het beste uit door iedere keer weer een nieuwe en kleine hoeveelheid woordjes te leren. Dit is het principe van het door E-ZY gebruikte ‘Microtrainen’ model. Het succes van dit model geldt voor alle vormen van kennisopname en overdracht.

Herhaling

De Ebbinghaus vergeetcurve toont aan dat 1 maand nadat iets geleerd is heeft nog slechts 25% onthouden wordt. Dit kun je verbeteren door te herhalen. Dat is de beste manier om te borgen. Dit herhalen vindt bij E-ZY plaats door gedurende een bepaalde periode vragen/leerstappen over de gehele stof te doorlopen. De vragen komen middels een intelligent algoritme steeds terug, net zolang totdat iedere vraag een aantal keer in een reeks goed is beantwoord. De volgorde van vragen en antwoorden veranderd continue. 

Structuur

Alle trainingen bij E-ZY hebben een vast formaat, opbouw en indeling. Het zorgt voor houvast en herkenbaarheid, ongeacht de inhoud van de training. Deze structuur is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zorgt er mede voor dat het leerrendement maximaal is. Verder helpt (“dwingt”) het ontwikkelaars van de training om alle kennis die ze over willen brengen via een vastgestelde methode en in een bepaalde hoeveelheid te rangschikken en aan te bieden.

De leerapp

De leerapp zorgt dat de cursist de kennis op een uniforme herkenbare manier aangeboden krijgt en er op elk moment en elke locatie geleerd kan worden.
Indien gewenst is leren via een ‘browser’ op een pc ook mogelijk.
Via de leerapp wordt alle lesstof en media overzichtelijk aangeboden. Het  lesmateriaal kan zolang de training loopt ingezien worden.

Het platform

Het ontwikkelplatform is het gedeelte waar de trainingen ontwikkeld, beheerd en aangeboden worden. Denk hierbij aan mogelijkheden zoals bijvoorbeeld;

 • trainingen bouwen, beheren en activeren;
 • toevoegen van documenten, video’s en andere media;
 • cursisten beheer;
 • trainingen activeren per cursist, groep en organisatie;
 • communicatie via chat- en pushberichten;
 • rapportages inzien;
 • automatisch verzenden uitnodigingen en certificaten;
 • toetsen en examens samenstellen en afnemen.

Alles in één app

Altijd en overal kunnen leren

Leren kan op ieder moment via de smartphone. 

Dit betekent: geen losse studieboeken, geen aparte syllabi, geen opgavenschriften. Alles zit gebundeld in de E-ZY Learning app.
Dus onderweg, bij het koffieapparaat, in de wachtkamer of ’s avonds op de bank tijdens een reclameblok: elk moment is nu een geschikt moment. Waar en wanneer je maar wilt.

managementrapportages

Altijd inzicht in de leervoortgang

Hoe kun je zien of de cursist de stof echt tot zich heeft genomen en heeft begrepen?

Meten is weten. De uitgebreide rapportage mogelijkheden van het E-ZY platform geven de aanbieder van de kennis inzicht in de leervoortgang van de cursisten. Je kan nu aantonen (t.b.v. bijv. bevoegde instanties) dat bepaalde noodzakelijke kennis is aangeboden, begrepen en geborgd.
Op het niveau van de individuele cursist kan gezien worden of de lesstof begrepen is, waar het mis gaat en of dit ook op groepsniveau gebeurd.
Met deze informatie kan elke deelnemers individueel aangestuurd worden, kan de kennisoverdracht verbeterd worden en voorkom je onwenselijke situaties op de werkvloer.

Een plug & play mobiele leerapp en online platform

7 bewezen voordelen

7 BEWEZEN voordelen;

 1. hoger rendement van de kennisoverdracht;
 2. maximale borging van deze kennis op lange termijn;
 3. geen verplichte bijeenkomsten noodzakelijk met alle financiële en logistieke voordelen van dien;
 4. 100% inzicht in de leerresultaten en de mate waarin medewerkers de overgedragen kennis daadwerkelijk begrijpen, zodat gericht interventies gepleegd kunnen worden;
 5. rapportages die bevoegde instanties (bijv. aansprakelijkheidsverzekeraar, overheids- en controle instantie, etc.) kunnen aantonen dat de vereiste en verplichte kennis is geleerd, begrepen en geborgd;
 6. eenvoudig zelf opzetten van een eigen Academy waarin kennis verzamelt, aangeboden en overgedragen wordt. Eén systeem, eenvoudig in gebruik en laag in kosten;
 7. cursisten, medewerkers, invalkrachten etc. kunnen de kennis te allen tijde, overal en via welk device dan ook tot zich nemen en borgen.
Alles via 1 platform

Geschikt voor alle soorten kennisoverdracht

De E-ZY oplossing is voor (bijna) alle soorten kennisoverdracht te gebruiken; werkinstructies, onboarding trainingen en trainingen m.b.t. wettelijke verplichte zaken zoals AVG, BHV, HACCP, VCA, etc. Maar ook voor trainingsdoeleinden gericht op persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit is de E-ZY oplossing het perfecte hulpmiddel.

De E-ZY oplossing is Cloud based en kan stand-alone functioneren (met een eigen cursistenadministratie). Ook kan het platform ingezet worden als aanvulling op reeds bestaande (e-learning) platforms teneinde het effect hiervan te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer organisatie kiezen voor een ‘core’ leersysteem ter aanvulling op bestaande LMS systemen om zo de resultaten te verbeteren. 

De hoogste leeropbrengst per deelnemer

Onze visie over hoe je medewerkers laat leren met zo min mogelijk weerstand.

Ondanks alle voordelen die de E-ZY oplossing biedt blijft het uitgangspunt wel ‘no pain no gain’. Met andere woorden: kennis verwerven of jezelf nieuwe dingen aanleren gaat niet zonder inspanning.

Wat wel kan is het zo efficiënt en laagdrempelig als mogelijk aanbieden. Uiteraard wel gebaseerd op bewezen didactiek en zeker zo belangrijk, meetbaar.

Wel kunnen we nog een aantal zaken toevoegen die de inspanning lichter maken en minder weerstand oproepen.

Hoe we dat doen dat leggen we graag uit. Wat is hierbij belangrijk?

 

Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de medewerkers niet uit zichzelf gaat leren of wel start maar het niet afmaakt. Het aanreiken van te lezen materiaal, te bekijken video’s zonder verdere opvolging heeft dan ook weinig zin. Zeker als de lesstof herhaald moet worden is dit niet de beste aanpak. Om lesstof te herhalen is, bijvoorbeeld, het een aantal keren bekijken van een video geen praktische maar ook geen didactische slimme manier.

In plaats van medewerkers te overladen met tekst, presentaties, video’s e.d. worden er middels de E-ZY app multiple-choice vragen gesteld over de essentie van het betreffende onderwerp. De essentie omvat die onderdelen van de informatie waarvan de werkgever (of wetgever!) vindt dat medewerkers dit écht moeten weten. Waarom op deze manier? Gebleken is dat mensen de voorkeur geven aan “dingen doen”, quizen maken, vragen beantwoorden, etc., boven het iedere keer weer opnieuw lezen, bekijken dan wel leren van stapels informatie.

De opbouw is als volgt;

 • de daadwerkelijke vraag (evt. voorzien van illustraties, video’s, etc.);
 • één of meerdere antwoorden die goed of fout kunnen zijn;
 • na het beantwoorden van de vraag krijgt men het resultaat te zien en een uitleg.

 

De vragen zijn zo opgebouwd dat de (essentie van de) lesstof wordt afdekt. Onderzoek heeft aangetoond dat men op deze manier het beste leert en dat deze manier van leren als zeer prettig wordt ervaren.

50%

minder weerstand bij nieuwe informatie

60%

meer rendement bij het opnemen v.d. lesstof

100%

meetbare leervoortgang

5x

sneller met een app op de smartphone

Onze Partners

Zelf ontdekken is zelf overtuigd raken

Hoe easy werkt dat E-ZY nu echt?

Uitproberen zonder gedoe of verplichtingen? Dan kan. Kies de optie die jouw voorkeur heeft. 

Je hebt vragen en je wilt een bestaand online praktijkvoorbeeld zien en zelf uitproberen.

Je wilt samen met ons een klein voorbeeldje maken dat uit de eigen werkomgeving komt, zodat je een eigen voorbeeld in de praktijk kunt beoordelen. 

Oplossingen die zeer hoog gewaardeerd worden

De beste tool voor kennisoverdracht

Het kan moeilijk zijn om door de bomen het bos nog te zien in de wereld van e-learning.
Al die verschillende termen en begrippen rondom online leren maken het niet doorzichtiger. Het lijkt wel alsof iedereen iets anders verstaat onder termen als e-learning, kennisoverdracht, borgen. Het kan een ware Babylonische spraakverwarring veroorzaken.

Wij staan klaar om jou helder te adviseren over de manier van kennisoverdracht met het hoogste rendement. Zeker als het gaat over werkinstructies of wettelijk verplichte informatie die door een werkgever aan een werknemer verstrekt moet worden. Samen met onze partners hebben we door onze jarenlange ervaring heel veel kennis over dit onderwerp opgebouwd. Dit willen we graag met jou delen. En we begrijpen dat ons platform, hoe mooi dan ook, niet altijd in iedere situatie de juiste is. 

Kortom, gewoon een keer van gedachte wisselen wij staan ervoor open. Worden we allemaal wijzer van nietwaar?

Wij hebben de ervaring in huis

Werkinstructies zijn er niet voor niets

Worden de werkinstructies wel gelezen en begrepen?

Duidelijke werkinstructies dragen bij aan;

Veiligheid

Goed begrepen werkinstructies helpen om ongevallen en letsels te voorkomen.

Effectiviteit

Als werkinstructies niet goed begrepen worden, zal dit leiden tot fouten of inefficiëntie in het werkproces.

Kwaliteit

Door werkinstructies goed te volgen, zal de kwaliteit van het werk verbeterd worden.

Compliance

Werkinstructies kunnen regels en voorschriften bevatten die moeten worden gevolgd om te voldoen aan wet- en regelgeving of interne en externe beleidsregels.

Time-saving

Door werkinstructies goed te volgen, kan tijd worden bespaard door bijvoorbeeld het voorkomen van fouten en het efficiënter uitvoeren van het werk.

Teamwerk

Goed begrepen werkinstructies helpen ook mee om het teamwerk te verbeteren door iedereen op dezelfde manier te laten werken en te communiceren.

Wat gebeurt er als werkinstructies niet worden bekeken en begrepen?

Als je je realiseert dat per jaar ca. 250.000!! werknemers (Bron; CBS) te maken krijgen met één of meerdere bedrijfsongevallen dan begin je eraan te twijfelen of je medewerkers de werkinstructies wel hebben gezien. Wat wij veel tegenkomen is dat de verwachtingen over het doornemen van werkinstructies door de betrokken personen veel te optimistisch zijn.
Uit onderzoek blijkt dat bij het aanbieden van nieuwe werkinstructies je al blij mag zijn als ongeveer 20% van de doelgroep ook daadwerkelijk die instructies bekijkt.

En de rest dan? Die hebben allemaal een eigen reden waarom ze nog niet beginnen. Wat dacht je van:

 • Ik weet het al.
 • Ik heb nu even geen tijd.
 • Ik ben het vergeten.
 • Ik begin wel als mijn manager zegt dat het nu echt moet.
 • Ik heb er geen zin in.

Hoe zou het zijn als je kunt zien of jouw mensen de werkinstructies daadwerkelijk hebben doorgenomen en ook begrepen? Inmiddels maken veel van onze klanten daarvoor gebruik van onze makkelijke leeroplossing. Hierbij maken zij zelf werkinstructies in onze E-ZY leerapp en beschikken zij over een platform waarop zij de voortgang van het leren door de medewerkers kunnen monitoren!

Onze E-ZY leerapp werkt dankzij:

 1. onze methodiek en didactiek bij het aanbieden, overdragen en borgen van de werkinstructies;

 2. online bevraging over de inhoud en de voortgang meten van de leerresultaten;

 3. ons eenvoudige instructieplatform dat de klant zelfstandig kan inzetten.

Werkinstructie voorbeeld op smartphone
Werkinstructie voorbeeld via app

Hierdoor dragen wij bij aan:

 1. hogere veiligheid minder ongelukken, minder verzuim, minder ziektekosten;
 2. minder fouten, minder productieverlies, betere kwaliteit, hogere klanttevredenheid, lagere kosten;
 3. meer duidelijkheid, minder verloop, sneller inwerken, hogere medewerkerstevredenheid.

Wij realiseren dit door:

 • werkinstructies verantwoord didactisch aan te bieden, waardoor ze beter begrepen worden;

 • werkinstructies te bevragen via een algoritme, waardoor je zeker weet dat de medewerker het begrijpt en dus toepast;

 • deze instructies online beschikbaar te maken. Daarmee zijn deze overal oproepbaar en via de training app aan te bieden;

 • de medewerkers te laten leren wanneer het past in hun eigen tempo en tijd zonder noodzakelijke bijeenkomsten;

 • aanmaken, aanbieden en overdragen via één leerplatform, wat zorgt voor effectiviteit, flexibiliteit en efficiency. 
Werkinstructie voorbeeld

Werkinstructietool

die helpt het leren te verbeteren

Door de hoeveelheid informatie op de werkinstructie in blokken aan te bieden zal de medewerker de benodigde informatie makkelijker tot zich nemen en ook beter onthouden voor de langere termijn.

Meer leermomenten

i.p.v. alles in 1 keer, daar zorgt de app voor

De app houdt precies bij waar je met leren gebleven bent. Hierdoor kun je het leren elk moment onderbreken en later de draad weer zorgeloos oppakken.

Eenvoudig bereikbaar

instructies en kennis altijd en eenvoudig beschikbaar

Door het gebruik van de werkinstructie app op de smartphone heeft de medewerker de noodzakelijke informatie altijd binnen handbereik. Dit zal beter werken bevorderen.

Leerresultaten inzichtelijk

Per medewerker duidelijke rapportages

Door de uitgebreide rapportages weet je exact of jouw medewerkers de instructies hebben begrepen en is dit aantoonbaar, bijvoorbeeld ook naar andere instanties (verzekeraars, wetgeving, milieu etc).

leerdoelen bewaken

Een tool die de leerdoelen en leerresultaten bewaakt

De leertool geeft een up to date en volledig inzicht per medewerker per instructie, waardoor je exact weet welke instructies wellicht meer aandacht nodig hebben.

In 1 dag en 4 stappen naar jouw zelfgemaakte online werkinstructie of toolbox

Echt waar: in 1 dag leren wij jou dit zelf te doen. Aan het einde van de dag staat jouw instructie bij de medewerkers op de smartphone én met de bijbehorende rapportages of ze het wel of niet hebben begrepen.

In 4 eenvoudige doch nauwkeurig geregisseerde stappen, bouwen wij samen met jou een maatwerk kennisplatform waardoor het informeren van medewerkers en het voorzien in werkinstructies nog nauwelijks inspanning vraagt.

 • 1. Praktijkgerichte demo

  We beginnen met een voorbeeld voor jouw organisatie.

 • 2. Werkinstructie Experience

  In 1 dag aan de slag voor een beter inzicht en vrijblijvend.

 • 3. Persoonlijke begeleiding

  Wij denken mee in oplossingen en hebben talloze ‘sjablonen’.

 • 4. Uitgebreide support

  Blijvende ondersteuning om van elke instructie een succes te maken.