Skip to main content
Werkinstructies zijn er niet voor niets

Worden de werkinstructies wel gelezen en begrepen?

Duidelijke werkinstructies dragen bij aan;

 • Veiligheid

  Goed begrepen werkinstructies helpen om ongevallen en letsels te voorkomen.

 • Effectiviteit

  Als werkinstructies niet goed begrepen worden, zal dit leiden tot fouten of inefficiëntie in het werkproces.

 • Kwaliteit

  Door werkinstructies goed te volgen, zal de kwaliteit van het werk verbeterd worden.

 • Compliance

  Werkinstructies kunnen regels en voorschriften bevatten die moeten worden gevolgd om te voldoen aan wet- en regelgeving of interne en externe beleidsregels.

 • Time-saving

  Door werkinstructies goed te volgen, kan tijd worden bespaard door bijvoorbeeld het voorkomen van fouten en het efficiënter uitvoeren van het werk.

 • Teamwerk

  Goed begrepen werkinstructies helpen ook mee om het teamwerk te verbeteren door iedereen op dezelfde manier te laten werken en te communiceren.

Wat gebeurt er als werkinstructies niet worden bekeken en begrepen?

Als je je realiseert dat per jaar ca. 250.000!! werknemers (Bron; CBS) te maken krijgen met één of meerdere bedrijfsongevallen dan begin je eraan te twijfelen of je medewerkers de werkinstructies wel hebben gezien. Wat wij veel tegenkomen is dat de verwachtingen over het doornemen van werkinstructies door de betrokken personen veel te optimistisch zijn.
Uit onderzoek blijkt dat bij het aanbieden van nieuwe werkinstructies je al blij mag zijn als ongeveer 20% van de doelgroep ook daadwerkelijk die instructies bekijkt.

En de rest dan? Die hebben allemaal een eigen reden waarom ze nog niet beginnen. Wat dacht je van:

 • Ik weet het al.
 • Ik heb nu even geen tijd.
 • Ik ben het vergeten.
 • Ik begin wel als mijn manager zegt dat het nu echt moet.
 • Ik heb er geen zin in.

Hoe zou het zijn als je kunt zien of jouw mensen de werkinstructies daadwerkelijk hebben doorgenomen en ook begrepen? Inmiddels maken veel van onze klanten daarvoor gebruik van onze makkelijke leeroplossing. Hierbij maken zij zelf werkinstructies in onze E-ZY leerapp en beschikken zij over een platform waarop zij de voortgang van het leren door de medewerkers kunnen monitoren!

Onze E-ZY leerapp werkt dankzij:

 1. onze methodiek en didactiek bij het aanbieden, overdragen en borgen van de werkinstructies;

 2. online bevraging over de inhoud en de voortgang meten van de leerresultaten;

 3. ons eenvoudige instructieplatform dat de klant zelfstandig kan inzetten.

Werkinstructie voorbeeld op smartphone
Werkinstructie voorbeeld via app

Hierdoor dragen wij bij aan:

 1. hogere veiligheid minder ongelukken, minder verzuim, minder ziektekosten;
 2. minder fouten, minder productieverlies, betere kwaliteit, hogere klanttevredenheid, lagere kosten;
 3. meer duidelijkheid, minder verloop, sneller inwerken, hogere medewerkerstevredenheid.

Wij realiseren dit door:

 • werkinstructies verantwoord didactisch aan te bieden, waardoor ze beter begrepen worden;

 • werkinstructies te bevragen via een algoritme, waardoor je zeker weet dat de medewerker het begrijpt en dus toepast;

 • deze instructies online beschikbaar te maken. Daarmee zijn deze overal oproepbaar en via de training app aan te bieden;

 • de medewerkers te laten leren wanneer het past in hun eigen tempo en tijd zonder noodzakelijke bijeenkomsten;

 • aanmaken, aanbieden en overdragen via één leerplatform, wat zorgt voor effectiviteit, flexibiliteit en efficiency. 
Werkinstructie voorbeeld
 • Werkinstructietool

  die helpt het leren te verbeteren

  Door de hoeveelheid informatie op de werkinstructie in blokken aan te bieden zal de medewerker de benodigde informatie makkelijker tot zich nemen en ook beter onthouden voor de langere termijn.

 • Meer leermomenten

  i.p.v. alles in 1 keer, daar zorgt de app voor

  De app houdt precies bij waar je met leren gebleven bent. Hierdoor kun je het leren elk moment onderbreken en later de draad weer zorgeloos oppakken.

 • Eenvoudig bereikbaar

  instructies en kennis altijd en eenvoudig beschikbaar

  Door het gebruik van de werkinstructie app op de smartphone heeft de medewerker de noodzakelijke informatie altijd binnen handbereik. Dit zal beter werken bevorderen.

 • Leerresultaten inzichtelijk

  Per medewerker duidelijke rapportages

  Door de uitgebreide rapportages weet je exact of jouw medewerkers de instructies hebben begrepen en is dit aantoonbaar, bijvoorbeeld ook naar andere instanties (verzekeraars, wetgeving, milieu etc).

 • leerdoelen bewaken

  Een tool die de leerdoelen en leerresultaten bewaakt

  De leertool geeft een up to date en volledig inzicht per medewerker per instructie, waardoor je exact weet welke instructies wellicht meer aandacht nodig hebben.

In 1 dag en 4 stappen naar jouw zelfgemaakte online werkinstructie of toolbox

Echt waar: in 1 dag leren wij jou dit zelf te doen. Aan het einde van de dag staat jouw instructie bij de medewerkers op de smartphone én met de bijbehorende rapportages of ze het wel of niet hebben begrepen.

In 4 eenvoudige doch nauwkeurig geregisseerde stappen, bouwen wij samen met jou een maatwerk kennisplatform waardoor het informeren van medewerkers en het voorzien in werkinstructies nog nauwelijks inspanning vraagt.

 • 1. Praktijkgerichte demo

  We beginnen met een voorbeeld voor jouw organisatie.

 • 2. Werkinstructie Experience

  In 1 dag aan de slag voor een beter inzicht en vrijblijvend.

 • 3. Persoonlijke begeleiding

  Wij denken mee in oplossingen en hebben talloze ‘sjablonen’.

 • 4. Uitgebreide support

  Blijvende ondersteuning om van elke instructie een succes te maken.