Skip to main content

Ontdek de simpele weg naar Medewerker Ontwikkeling en krijg antwoord op de volgende vragen;

  • Hoe hou ik bij wie, welke training, wanneer gevolgd heeft?

  • Wat zijn de resultaten en hoe registreer ik die?

  • Wat moet men nog volgen in het kader van loopbaanontwikkeling?

  • Kan ik dit koppelen aan mijn bestaande HR-systeem?

  • Hoe combineer ik zelf ontwikkelde trainingen met trainingen die ik bij derden inkoop?

  • Hoe ontwikkel ik zelf trainingen op een eenvoudige en didactisch verantwoorde manier?

  • Op welke manier enthousiasmeer ik medewerkers om trainingen te volgen?

Onze oplossing?

E-ZY Learning helpt je om deze zaken te organiseren, optimaliseren, structureren en toekomst bestendig te maken. En dat op een betaalbare, haalbare, koppelbare en schaalbare manier.

Hiervoor maken we gebruik van onze modulaire software. Je schaft alleen aan wat je nu nodig hebt met de zekerheid dat je later nog meer kunt toevoegen.

Zo ziet onze modulaire oplossing eruit:


E-ZY LMS

In samenwerking met klanten die onze E-ZY Training Builder gebruiken hebben wij het E-ZY Leer Management Systeem (LMS) ontwikkeld; dus vanuit de praktijk hebben we alle uitdagingen die men tegenkwam bij het adequaat bijhouden van leerinvesteringen vertaald naar een softwareoplossing. Voorwaarde was dat deze oplossing simpel, goedkoop en snel te implementeren en integreren zou zijn binnen organisaties. Dat is gelukt

E-ZY Training Builder

Hiermee kan men zelf trainingen en over te dragen kennis ontwikkelen, aanbieden en overdragen op een didactisch verantwoorde manier. Meer hierover vind je hier.

De E-ZY Training Builder kan zonder het LMS gebruikt worden en indien gewenst ook gekoppeld. Naast zelf trainingen ontwikkelen in deze tool kun je ook trainingen inkopen via de E-ZY Learning partners. Deze zijn ontwikkeld door onze partners met behulp van de E-ZY Training Builder.
Voordeel van zelf ontwikkelen gecombineerd met inkopen via E-ZY Learning is dat de manier van opbouw, overdracht en borging van de kennis (training) uniform is.

Dat bevordert het gemak van leren voor de deelnemer en zorgt voor een beter leerrendement. Verder bestaat de mogelijkheid trainingen van andere contentleveranciers direct aan te bieden in het E-ZY LMS.

E-ZY Webshop

(voor partners die hun zelf ontwikkelde trainingen willen verkopen)

Deze tool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze (training)partners. Het stelt ze in staat hun trainingen aan te bieden, automatisch af te rekenen en direct toegang tot de training te geven. Het is een commerciële etalage in de huisstijl van jouw organisatie.

50%

minder weerstand bij nieuwe informatie

60%

meer rendement bij het opnemen v.d. lesstof

100%

meetbare leervoortgang

5x

sneller met een app op de smartphone

Onze Partners