Skip to main content
Onze oplossingen maken iedereen slimmer

Hoe kan ik slim en snel noodzakelijke kennis en (werk)instructies overdragen aan al mijn medewerkers?

Als me dat niet lukt leidt dit tot:

 • Productieverlies

 • Tijdverlies bij onboarding/inwerken

 • Onveilige situaties

 • Fouten op het gebied van Privacywetgeving

 • Grensoverschrijdend gedrag

 • Niet voldoen aan Arbo wetgeving

Onze oplossing?

Een app die nét even anders is. Met de focus op leergemak en leerrendement, maar ook aantrekkelijk is en uitnodigt om te leren.

“Leergemak en leerrendement” zijn niet zomaar kreten. De E-ZY Learning oplossing is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek én is bewezen succesvol.
De uitgangspunten van de E-ZY oplossing zijn een combinatie van didactiek en techniek.

Bekijk de uitleg.

Meer uitleg

 • Kleine porties

  Er is een maximum hoeveelheid kennis die je in één keer tot je kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan het leren van een vreemde taal. Je bouwde je woordenschat het beste uit door iedere keer weer een nieuwe en kleine hoeveelheid woordjes te leren. Dit is het principe van het door E-ZY gebruikte ‘Microtrainen’ model. Het succes van dit model geldt voor alle vormen van kennisopname en overdracht.

 • Herhaling

  De Ebbinghaus vergeetcurve toont aan dat 1 maand nadat iets geleerd is heeft nog slechts 25% onthouden wordt. Dit kun je verbeteren door te herhalen. Dat is de beste manier om te borgen. Dit herhalen vindt bij E-ZY plaats door gedurende een bepaalde periode vragen/leerstappen over de gehele stof te doorlopen. De vragen komen middels een intelligent algoritme steeds terug, net zolang totdat iedere vraag een aantal keer in een reeks goed is beantwoord. De volgorde van vragen en antwoorden veranderd continue. 

 • Structuur

  Alle trainingen bij E-ZY hebben een vast formaat, opbouw en indeling. Het zorgt voor houvast en herkenbaarheid, ongeacht de inhoud van de training. Deze structuur is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zorgt er mede voor dat het leerrendement maximaal is. Verder helpt (“dwingt”) het ontwikkelaars van de training om alle kennis die ze over willen brengen via een vastgestelde methode en in een bepaalde hoeveelheid te rangschikken en aan te bieden.

 • De leerapp

  De leerapp zorgt dat de cursist de kennis op een uniforme herkenbare manier aangeboden krijgt en er op elk moment en elke locatie geleerd kan worden.
  Indien gewenst is leren via een ‘browser’ op een pc ook mogelijk.
  Via de leerapp wordt alle lesstof en media overzichtelijk aangeboden. Het  lesmateriaal kan zolang de training loopt ingezien worden.

 • Het platform

  Het ontwikkelplatform is het gedeelte waar de trainingen ontwikkeld, beheerd en aangeboden worden. Denk hierbij aan mogelijkheden zoals bijvoorbeeld;

  • trainingen bouwen, beheren en activeren;
  • toevoegen van documenten, video’s en andere media;
  • cursisten beheer;
  • trainingen activeren per cursist, groep en organisatie;
  • communicatie via chat- en pushberichten;
  • rapportages inzien;
  • automatisch verzenden uitnodigingen en certificaten;
  • toetsen en examens samenstellen en afnemen.

 • Alles in één app

  Altijd en overal kunnen leren

  Leren kan op ieder moment via de smartphone. 

  Dit betekent: geen losse studieboeken, geen aparte syllabi, geen opgavenschriften. Alles zit gebundeld in de E-ZY Learning app.
  Dus onderweg, bij het koffieapparaat, in de wachtkamer of ’s avonds op de bank tijdens een reclameblok: elk moment is nu een geschikt moment. Waar en wanneer je maar wilt.

 • managementrapportages

  Altijd inzicht in de leervoortgang

  Hoe kun je zien of de cursist de stof echt tot zich heeft genomen en heeft begrepen?

  Meten is weten. De uitgebreide rapportage mogelijkheden van het E-ZY platform geven de aanbieder van de kennis inzicht in de leervoortgang van de cursisten. Je kan nu aantonen (t.b.v. bijv. bevoegde instanties) dat bepaalde noodzakelijke kennis is aangeboden, begrepen en geborgd.
  Op het niveau van de individuele cursist kan gezien worden of de lesstof begrepen is, waar het mis gaat en of dit ook op groepsniveau gebeurd.
  Met deze informatie kan elke deelnemers individueel aangestuurd worden, kan de kennisoverdracht verbeterd worden en voorkom je onwenselijke situaties op de werkvloer.

 • Een plug & play mobiele leerapp en online platform

  7 bewezen voordelen

  7 BEWEZEN voordelen;

  1. hoger rendement van de kennisoverdracht;
  2. maximale borging van deze kennis op lange termijn;
  3. geen verplichte bijeenkomsten noodzakelijk met alle financiële en logistieke voordelen van dien;
  4. 100% inzicht in de leerresultaten en de mate waarin medewerkers de overgedragen kennis daadwerkelijk begrijpen, zodat gericht interventies gepleegd kunnen worden;
  5. rapportages die bevoegde instanties (bijv. aansprakelijkheidsverzekeraar, overheids- en controle instantie, etc.) kunnen aantonen dat de vereiste en verplichte kennis is geleerd, begrepen en geborgd;
  6. eenvoudig zelf opzetten van een eigen Academy waarin kennis verzamelt, aangeboden en overgedragen wordt. Eén systeem, eenvoudig in gebruik en laag in kosten;
  7. cursisten, medewerkers, invalkrachten etc. kunnen de kennis te allen tijde, overal en via welk device dan ook tot zich nemen en borgen.
 • Alles via 1 platform

  Geschikt voor alle soorten kennisoverdracht

  De E-ZY oplossing is voor (bijna) alle soorten kennisoverdracht te gebruiken; werkinstructies, onboarding trainingen en trainingen m.b.t. wettelijke verplichte zaken zoals AVG, BHV, HACCP, VCA, etc. Maar ook voor trainingsdoeleinden gericht op persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit is de E-ZY oplossing het perfecte hulpmiddel.

  De E-ZY oplossing is Cloud based en kan stand-alone functioneren (met een eigen cursistenadministratie). Ook kan het platform ingezet worden als aanvulling op reeds bestaande (e-learning) platforms teneinde het effect hiervan te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer organisatie kiezen voor een ‘core’ leersysteem ter aanvulling op bestaande LMS systemen om zo de resultaten te verbeteren. 

De hoogste leeropbrengst per deelnemer

Onze visie over hoe je medewerkers laat leren met zo min mogelijk weerstand.

Ondanks alle voordelen die de E-ZY oplossing biedt blijft het uitgangspunt wel ‘no pain no gain’. Met andere woorden: kennis verwerven of jezelf nieuwe dingen aanleren gaat niet zonder inspanning.

Wat wel kan is het zo efficiënt en laagdrempelig als mogelijk aanbieden. Uiteraard wel gebaseerd op bewezen didactiek en zeker zo belangrijk, meetbaar.

Wel kunnen we nog een aantal zaken toevoegen die de inspanning lichter maken en minder weerstand oproepen.

Hoe we dat doen dat leggen we graag uit. Wat is hierbij belangrijk?

 

 • Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de medewerkers niet uit zichzelf gaat leren of wel start maar het niet afmaakt. Het aanreiken van te lezen materiaal, te bekijken video’s zonder verdere opvolging heeft dan ook weinig zin. Zeker als de lesstof herhaald moet worden is dit niet de beste aanpak. Om lesstof te herhalen is, bijvoorbeeld, het een aantal keren bekijken van een video geen praktische maar ook geen didactische slimme manier.

 • In plaats van medewerkers te overladen met tekst, presentaties, video’s e.d. worden er middels de E-ZY app multiple-choice vragen gesteld over de essentie van het betreffende onderwerp. De essentie omvat die onderdelen van de informatie waarvan de werkgever (of wetgever!) vindt dat medewerkers dit écht moeten weten. Waarom op deze manier? Gebleken is dat mensen de voorkeur geven aan “dingen doen”, quizen maken, vragen beantwoorden, etc., boven het iedere keer weer opnieuw lezen, bekijken dan wel leren van stapels informatie.

 • De opbouw is als volgt;

  • de daadwerkelijke vraag (evt. voorzien van illustraties, video’s, etc.);
  • één of meerdere antwoorden die goed of fout kunnen zijn;
  • na het beantwoorden van de vraag krijgt men het resultaat te zien en een uitleg.

   

  De vragen zijn zo opgebouwd dat de (essentie van de) lesstof wordt afdekt. Onderzoek heeft aangetoond dat men op deze manier het beste leert en dat deze manier van leren als zeer prettig wordt ervaren.

50%

minder weerstand bij nieuwe informatie

60%

meer rendement bij het opnemen v.d. lesstof

100%

meetbare leervoortgang

5x

sneller met een app op de smartphone

Onze Partners

Zelf ontdekken is zelf overtuigd raken

Hoe easy werkt dat E-ZY nu echt?

Uitproberen zonder gedoe of verplichtingen? Dan kan. Kies de optie die jouw voorkeur heeft. 

Je hebt vragen en je wilt een bestaand online praktijkvoorbeeld zien en zelf uitproberen.

Je wilt samen met ons een klein voorbeeldje maken dat uit de eigen werkomgeving komt, zodat je een eigen voorbeeld in de praktijk kunt beoordelen. 

Oplossingen die zeer hoog gewaardeerd worden

De beste tool voor kennisoverdracht

Het kan moeilijk zijn om door de bomen het bos nog te zien in de wereld van e-learning.
Al die verschillende termen en begrippen rondom online leren maken het niet doorzichtiger. Het lijkt wel alsof iedereen iets anders verstaat onder termen als e-learning, kennisoverdracht, borgen. Het kan een ware Babylonische spraakverwarring veroorzaken.

Wij staan klaar om jou helder te adviseren over de manier van kennisoverdracht met het hoogste rendement. Zeker als het gaat over werkinstructies of wettelijk verplichte informatie die door een werkgever aan een werknemer verstrekt moet worden. Samen met onze partners hebben we door onze jarenlange ervaring heel veel kennis over dit onderwerp opgebouwd. Dit willen we graag met jou delen. En we begrijpen dat ons platform, hoe mooi dan ook, niet altijd in iedere situatie de juiste is. 

Kortom, gewoon een keer van gedachte wisselen wij staan ervoor open. Worden we allemaal wijzer van nietwaar?

Wij hebben de ervaring in huis

In de zorg

in de logistiek

bij de overheid