Skip to main content

Begin met bewustwording

Ongewenst gedrag voorkomen begint met bewustwording creëren bij de medewerkers.

Wat kan een ideale werkomgeving opleveren? Een omgeving waar iedereen elkaar met respect behandeld en ook weet waar 'gewenst gedrag' ophoudt en 'ongewenst gedrag' begint.

Opbrengst voor de werknemers en het bedrijf;

 • minder ziekteverzuim;
 • hogere productiviteit;
 • prettige werksfeer;
 • meer binding met het bedrijf;
 • vertrouwen in leidinggevenden;
 • houden het bedrijf concurrerend;
 • voorkomen van onnodige stressvolle situaties;
 • voorkomen van reputatieschade;
 • verkleinen van het risico op boetes.

In elke professionele werkomgeving kunnen zich situaties voordoen in de omgang tussen medewerkers die als ongewenst worden beschouwd. Het klinkt misschien vreemd maar uit de praktijk blijkt dat heel veel werknemers niet op de hoogte zijn van wat nu eigenlijk ongewenst gedrag is en zich dit vaak ook niet realiseren als het plaats vindt. Getuige de vele praktijkvoorbeelden.

Weet jij alles wat er speelt?

Hoe bieden we de kennis aan?

Wij zorgen ervoor dat de kennis écht wordt opgenomen en begrepen. Daarbij rekening houdend met dat uit onderzoek (en in de praktijk) blijkt dat de meeste werknemers geen behoefte hebben om uitgebreide documenten of grote lappen tekst te lezen.
Wij handteren een didactisch model dat daar feilloos op inspeelt.

Hoe werkt het leren?

Via een speciaal algoritme doorlopen de medewerkers stap voor stap de online training. Met behulp van multiple choice vragen worden alle leestappen doorlopen en getoetst. 

In plaats van de volledige lesstof eerst te laten lezen, begeleid de leerapp, door middel van multiple choice vragen, elke medewerker in zijn eigen tempo. 
De vragen en antwoorden zijn zo opgebouwd dat stap voor stap de gehele materie behandeld en besproken wordt. Na de beantwoording van een vraag ziet de deelnemer direct het resultaat, of het begrepen is plus uitleg.
Bij een verkeerd antwoord komt de lesstof terug, totdat deze goed beantwoord en dus begrepen is.

Hoe meet ik de resultaten?

De leervoortgang wordt per individuele deelnemer én voor de gehele groep vastgelegd in rapportages die elk moment ingezien kunnen worden.
Het eindresultaat wordt ter archivering een rapportage vastgelegd die bijvoorbeeld kan worden gebruikt bij mogelijke incidenten als bewijs van de kennisoverdracht.

Onze deskundigheid

E-ZY Learning heeft samen met haar gekwalificeerde partner ‘Terug naar de basis’ een zeer toegankelijke online bewustwordingstraining gemaakt met als thema: ‘ongewenst gedrag op de werkvloer’.

Deze training is bedoeld voor elke medewerker en vergroot, op organisatieniveau, de bewustwording met betrekking tot ongewenst gedrag.

Dankzij de eenvoudige leertool van E-ZY Learning is de training door iedereen zeer toegankelijk, online en individueel te volgen via de eigen smartphone.

De leervoortgang wordt bijgehouden en het eindresultaat is aantoonbaar.

Meer over de training

 • Wat je gaat leren

  In deze training wordt ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag uitvoerig behandeld. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Wat is ongewenst gedrag?
  • De verschillende vormen van ongewenst gedrag.
  • Discriminatie op de werkvloer.
  • Pesten en intimidatie op de werkvloer.
  • Seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer.
  • Het schenden van beroepscodes, regels en protocollen.
  • Het gebruik van verdovende middelen op de werkvloer.
  • Geweld op de werkvloer.
 • Resultaat, oftewel opbrengst

  Na deze training is elke medewerker op de hoogte van de diverse vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer en kunnen ze hiernaar handelen.

  Ongewenst gedrag 'sluipt' er niet zomaar meer in en wordt beter bespreekbaar.

  Kans op imagoschade en boetes worden aanzienlijk kleiner. 

 • Shehnaaz Abdoel is eigenaar van Terug naar de basis coaching en training

  De materiedeskundige

  Shehnaaz Abdoel is eigenaar van Terug naar de basis coaching en training. Shehnaaz is na haar opleiding HBO Pedagogiek gaan werken in zorginstellingen, GGZ en de hulpverlening. Hier kreeg zij vaak te maken met overschrijdend gedrag.

  Door stil te staan bij het referentiekader, aangeleerde problematische patronen en het aanleren van constructieve basisovertuigingen wil zij mensen volledig in hun kracht zetten.

  Shehnaaz heeft naast haar opleiding tal van andere trainingen en cursussen gedaan waaronder innerlijk kind therapie, vlaggensysteem, seksualiteit en intimiteit, radicalisering, werken met vluchtelingen, youturn, oplossingsgerichte therapie e.d.

  Daarnaast is zij geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en Beroepsvereniging voor Sociaal Werk. Op deze manier blijft zij werken aan ontwikkeling en professionalisering.

 • De wettelijke grondslag en hoe voorkom je boetes

  Volgens de Arbowet (artikel 3, lid 2) moet je als werkgever ervoor zorgen dat de psychosociale arbeidsbelasting op het werk niet te groot wordt. De wet bepaalt verder, dat de werkgever een beleid moet voeren gericht op voorkoming en als dat niet mogelijk is beperking van psychosociale belasting.

  Via deze training en ons platform leg je vast wat elke medewerker geleerd heeft en van welke kennis deze aantoonbaar op de hoogte is.

 • Meest voorkomende voorbeelden van ongewenst gedrag die in de training worden meegenomen

  • Verbale agressie – schelden, schreeuwen, treiteren;
  • Fysieke agressie – slaan, schoppen, vastgrijpen;
  • Intimidatie (seksueel) – dreigen, chanteren, opmerkingen maken, handtastelijkheden, achtervolgen;
  • Discriminatie – agressie, intimidatie en/of pesten in relatie tot geslacht, etnische achtergrond, beperking, seksuele voorkeur, leeftijd;
  • Pesten – intimideren, gericht (structureel) ontregelen of vernederen, gericht tegen één individu of groep.
 • Boetes voor de werkgever en imagoschade

  De wet bepaalt verder, dat de werkgever een beleid moet voeren gericht op voorkoming en als dat niet mogelijk is beperking van psychosociale belasting. Wat hoort in ieder geval in dat beleid te zijn verankerd?

  • Het risico op psychosociale arbeidsbelasting in kaart brengen en het voorkomen.
  • Een plan van aanpak opstellen om problemen met te psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan.
  • Jou en je collega’s vertellen welke maatregelen er zijn om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

  Als de werkgever geen beleid voert tegen (seksuele) intimidatie op de werkvloer kan hierover een klacht worden ingediend bij de Arbeidsinspectie. Ook de ondernemingsraad kan dit doen. Uiteindelijk kan de Arbeidsinspectie boetes opleggen vanwege het ontbreken van dergelijk beleid.

 • Verdieping, aansluitend

  De trainingmodule 1 en 2 zijn bedoeld voor de medewerkers en is onderdeel van een groter geheel aan trainingen die optioneel aansluitend gevolgd kunnen worden.

  De extra modules 3-4-5 zijn bedoeld voor diegene die binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk is: HR afdelingen en vertrouwenspersonen.

Wil je meer informatie over dit thema?

Wij vertellen je graag meer over hoe wij deze training via een verantwoorde methode voor de medewerkers organiseren. 
Ook de verdiepingsmogelijkheden voor een vertrouwenspersoon bespreken we graag.

Gebruik het formulier.

Vergeet niet je naam in te vullen.
Controleer het e-mailadres
Vergeet niet je telefoonnummer in te vullen, zodat we je rechtstreeks kunnen bereiken.
Controle mislukt.