Skip to main content

Het werk uitbesteden?

Learning & Development specialisten werven en detacheren

Onze activiteiten en jarenlange ervaring in de markt voor kennisoverdracht hebben ons een groot netwerk aan klanten, partners, organisaties, trainers opgeleverd  en … Learning & Development specialisten.

Wij hebben gemerkt dat er veel vraag is naar deze Learning & Development specialisten. We helpen dan ook graag als er binnen jouw organisatie behoefte is aan deze expertise. Niet omdat wij van werven en detacheren onze hoofdtaak willen maken. Maar omdat wij vanuit ons DNA met diverse middelen organisaties willen helpen kennisoverdracht te optimaliseren.

Met ons netwerk, onze expertise en onze leeraanpak hebben wij al veel organisaties geholpen bij het realiseren van een efficiënte methode voor kennisoverdracht. Een methode die je kunt inzetten voor allerlei soorten online en offline informatie, werkinstructies, handboeken, trainingen en nog veel meer.

Wij helpen jouw organisatie:

Learning & Development advies​

 • Inventariseren trainingsbehoefte
 • Passende werkwijze bij organisatie
 • Toepassen didactisch model (training)
 • Keuze leerplatform(en)

Detacheren L&D specialisten​

 • Op strategisch en tactisch niveau
 • Tijdelijk ondersteuning
 • Maken van trainingen en instructies
 • T.b.v. invullen vacature korte en lange termijn

Met dit effectieve didactische model kijken we naar jullie werkinstructies, trainingen etc. en zorgen ervoor dat deze worden gerealiseerd online of klassikaal.

Detacheren

Via ons uitgebreide netwerk en specialisme zijn we in staat de juiste kandidaat voor jouw organisatie te vinden. Alle voor te dragen kandidaten worden door ons op inhoudelijke kennis beoordeeld en getoetst. Wij trainen ze op het toepassen en bewaken van ons wetenschappelijk bewezen didactische model.

Gedurende de gehele detacheringsperiode worden onze consultants begeleid door de E-ZY learning organisatie. Alle consultants kennen de didactische modellen voor online, offline alsook blended kennisoverdracht.

Snel starten

Gezien het grote aantal vacatures op het gebied van L&D specialisten is het niet makkelijk om snel deze vacature te vervullen. In de praktijk kan het zelfs handig zijn om te starten ‘met meer ervaring’ op interim basis.
Dit heeft als voordeel dat er een vliegende start gemaakt kan worden en tegelijkertijd geeft het meer tijd om de vaste eigen of interne kandidaat te vinden. Als deze eenmaal is gevonden en aan de slag gaat regelen wij ook een goede en volledige overdracht van het (voor)werk van de interim professional.

Welke L&D specialisten detacheren wij?

We weten uit ervaring dat veel vacatures echte ‘hands-on’ jobs zijn. Gewoon het praktisch invullen van de organisatiewens om interne werkinstructies, onboarding trainingen, veiligheid, AVG, protocollen voor ongewenst gedrag etc. op de rit te krijgen.
Snel, maar wel didactisch juist. Er is dus veel vraag naar kennis op zowel tactisch als operationeel niveau.

 • Junioren met begeleiding vanuit de E-ZY learning organisatie.
 • L&D specialisten met een aantal jaren ervaring en kennis van onze systematiek en didactische modellen.
 • L&D consultants met ruime ervaring en zeer zelfstandig op meerdere ontwikkel gebieden.

Tarieven

Wij hanteren marktconforme tarieven. In overleg met jouw organisatie kijken wij naar de behoefte en bepalen gezamenlijk welk kostenplaatje hier bij past.

Interim plan

Starten op basis van interim opdracht

Vaststellen gewenste profiel

Voordragen mogelijke kandidaten

Inwerken eigen medewerker door interim