Te veel keuze?

Wat is het nut van onbeperkt aanbieden van trainingen en cursussen?

Of anders gezegd: Hoeveel collega’s ken jij die enthousiast vertellen dat ze afgelopen weekend eens flink aan hun ontwikkeling hebben zitten werken in de bedrijfsleeromgeving? Of ken je er meer die verslag doen van voetbal, theater, feestjes, vakantie etc. 

Als je denkt dat jouw werknemers met het politiek correcte antwoord ‘ik wil mijzelf graag kunnen ontwikkelen’ bedoelen dat zij heel veel trainingen willen volgen, dan snappen we dat.

Maar als je kijkt naar hoe druk iedereen het heeft en als je ziet hoeveel mensen daadwerkelijke gebruik maken van een bedrijfsleeromgeving, dan krab je je wellicht even achter de oren. Zeker als je je realiseert dat de meeste onderwerpen niet in overeenstemming zijn met de kennisdoelen van de organisatie. Bovendien toont onderzoek aan dat medewerkers liever begeleid worden bij het leren.

Je kunt je dus afvragen of het wel zo slim is iedereen een vrije keuze te geven in de kennis die ze tot zich wil nemen door bijvoorbeeld het aanbieden van een “bak aan trainingen”. Zo’n leeraanbod als een vorm van goed werkgeverschap en wellicht daarmee willen binden van mensen is dus eigenlijk contraproductief. Immers er wordt tijd en geld aan besteed maar bottom line is het rendement zeer laag.

Onze visie: themaleren

Themacampagnes helpen de bedrijfsdoelstellingen te realiseren en het rendement van de geïnvesteerde kosten in trainingen te verhogen.

Organisaties formuleren doelen op basis van hun missie en visie om succesvol te worden en te blijven. Om die bedrijfsdoelstellingen te behalen is een strategie nodig. Onderdeel van die strategie zijn de medewerkers die de strategie moeten uitvoeren. Daarmee ontstaat ook de noodzaak dat zij beschikken over relevante kennis en informatie.

Als afgeleide van de geformuleerde strategie heeft een organisatie dus kennisdoelen voor de medewerkers. Alleen als die kennisdoelen zijn ingevuld dan wel in lijn zijn met de algemene bedrijfsdoelstellingen wordt de bedrijfsstrategie een succes.

E-ZY Learning themaleren

Voorbeeld 1: Een organisatie wil meer klantgericht gaan werken. Dat vereist dat iedereen weet wat klantgericht werken inhoudt, hoe het bedrijf hier tegen aan kijkt, wat dit concreet inhoudt, etc.

Voorbeeld 2: Een organisatie wil meer projectmatig gaan werken om tot kwaliteitsverbetering te komen. Dan is het zaak dat iedereen weet waarom maar ook wat projectmatig werken is.

In beide gevallen zou je verwachten dat de organisatie trainingen aanbiedt die aansluiten bij deze bedrijfsbrede thema’s.  Niet alleen zorg je dan voor de juiste kennis, je creëert bovendien meer motivatie en betere samenwerking. Ons advies is dan ook: maak van ieder jaar een themajaar.

Heb je bijvoorbeeld als organisatie veel contacten met klanten, cliënten of patiënten? Kies dan een heel jaar als leerthema: communicatie. Leg intern het ‘hoe en waarom’ van dit thema uit en en communiceer erover op organisatieniveau en op medewerker-niveau. Vervolgens bied je iedere afdeling een aantal communicatietrainingen aan. (Dit kunnen vaak ook dezelfde trainingen zijn). En hou het daarbij.

Voorbeelden van thema’s kunnen zijn.

 • Vitaliteit
 • Projectmatig werken
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Klantgerichtheid
 • 21ste eeuw vaardigheden

Voordelen van thema-leren

 • Het helpt bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen
 • Het creëert saamhorigheid en motivatie om dat je dit samen doet
 • De reden waarom het plaats vindt is helder
 • Het helpt je bij het behalen van je persoonlijke doelstellingen
 • Er is begeleiding en feedback
 • To the point en alleen dat leren wat echt nodig is
 • Per jaar een ander actueel onderwerp

Op deze manier zal het rendement van de trainingsinspanning  van zowel de organisatie als de medewerker geoptimaliseerd worden.

Mocht je hier nog meer over willen weten en eens met ons willen sparren over bovenstaande en de implementatie hiervan in jouw organisatie dan staan we graag ter beschikking of kijk maar eens naar onze thema abonnementen met een personal trainer.


© E-ZY Learning